Disclaimer

Clean Creative geeft u hierbij toegang tot clean-creative.eu en nodigt u uit om de hier aangeboden diensten te kopen. Clean Creative behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Beperkte aansprakelijkheid

Clean Creative stelt alles in het werk om de inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op clean-creative.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan Clean-creative.

Met name alle prijzen op clean-creative.eu zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Op basis van dergelijke fouten wordt geen overeenkomst gesloten. Voor op clean-creative.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Clean Creative nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze materialen berusten bij Clean Creative. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Clean Creative, behalve en alleen voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij anders is aangegeven voor specifieke materialen.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd veranderen.