Privacy Policy

We zijn ons ervan bewust dat u ons uw vertrouwen geeft. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke informatie we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we die verzamelen en hoe we die gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Clean Creative. U dient zich ervan bewust te zijn dat Clean Creative niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dat u het privacybeleid accepteert. Clean Creative behandelt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens zoals deze zal worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving (de Relevante Wetgeving).

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij u om persoonlijke informatie. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Clean Creative of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke informatie die wij in ons bezit hebben. De term persoonsgegevens verwijst naar informatie waarmee u als persoon kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze diensten heeft Clean Creative
klantinformatie nodig:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons ontvangen. Wij gaan akkoord met een verwerkingsovereenkomst met deze partijen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en dat zij alleen de gegevens ontvangen die nodig zijn voor het leveren van hun dienst. Deze partijen zullen uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies en niet voor hun eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens gebruiken
Bijvoorbeeld door aan een van onze partners die de uitvoering van de door u geplaatste opdracht voor zijn rekening neemt. Zij zorgen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en de uitvoering van onderdelen van onze dienstverlening. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de relevante wetgeving.

Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt, mogen wij die berichten bewaren. Soms zullen we u vragen om uw persoonlijke informatie die relevant is voor de situatie in kwestie. Dit stelt ons in staat om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Clean Creative of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens die wij eventueel hebben.

Opslagperiode

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Uw gegevens worden bewaard zolang u klant (abonnee) bent van Clean Creative, want zonder deze gegevens kunnen wij de diensten niet leveren. Indien u geen klant (abonnee) meer bent worden uw gegevens verwijderd. Ook inactieve klanten zullen wij na 5 jaar verwijderen.

Links

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij raden u daarom aan om altijd het privacybeleid van de betreffende website te lezen.

Cookies

We verzamelen gegevens voor onderzoeksdoeleinden om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat we onze diensten daarop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde servers van Clean Creative of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren.

Cookies uitschakelen

De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies, maar u kunt uw browser resetten om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer er een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en "services" op onze en andere websites niet goed functioneren als cookies in uw browser zijn uitgeschakeld.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere dan de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, tenzij we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In sommige gevallen wordt de informatie intern gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Aanpassingen

This privacy statement is tailored to the use of and possibilities on this site. Any adjustments and/or changes to this site, may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to regularly consult this privacy statement.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid om de op dat moment aan ons verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Onderaan elke mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen of om u uit te schrijven.

Communicatie wijzigen/afmelden

Clean Creative biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van aanbiedingen, tips, promoties en ander nieuws. Als u uw gegevens wilt wijzigen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op. Zie de contactgegevens hieronder.

Beveiliging

Clean Creative stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Als gevolg daarvan zullen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er geen toegang toe hebben. Wij doen dit door de volgende maatregelen:

 • Computerbeveiliging
 • Veilig netwerk
 • Veilige servers
 • Data wordt alleen gedeeld met medewerkers die het in mogen zien
 • Alle medewerkers van Clean Creative hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Jouw rechten

De informatie die we van u verzamelen is persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • Je kunt ons vragen uw gegevens in te zien
 • Je kunt ons vragen uw gegevens te corrigeren, te beperken of te verwijderen. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij sommige van uw gegevens in een register of op een zwarte lijst bewaren.
 • Je kunt ons om een kopie van uw gegevens vragen. Op uw verzoek kunnen wij deze kopie ook aan een andere partij verstrekken, zodat je dit niet zelf hoeft te doen.
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Je kunt een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.
 • Je kunt je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens te allen tijde intrekken.
 • Vanaf het moment dat je jouw toestemming intrekt, mogen wij je gegevens niet meer verwerken.

Geheimhouding

Wij zijn verplicht om al je vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te behandelen. Onder vertrouwelijke informatie verstaan wij alle informatie waarvan je aangeeft dat deze vertrouwelijk is of die voortvloeit uit de aard van de informatie. Zoals eerder gemeld, hebben alle medewerkers van Clean Creative een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Clean Creative